Home   O projekte   Aktuálna téma   Diskusie   Video  
  Diskutéri - profily


Diskutujúci sú vždy starostlivo vyberaní s ohľadom na danú tému skúseným dramaturgom. Keďže nás čaká v roku 2014 celkovo 9 rôznych diskusií, pripravte sa, že v rámci projektu Café Európa 2014 uvidíte veľké množstvo diskutérov z rôznych profesijných a spoločenských sfér.

 
     


Zoznam diskutérov Café Európa od roku 2012 v abecednom poradí:

 • Martin Bibko (Slovenská Pirátska Strana)
 • Vladimír Bilčík (Katedra politológie, Filozofická fakulta UK, odborný asistent pre oblasť európskej integrácie a medzinárodných vzťahov, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, vedúci programu "Európske štúdiá")
 • Peter Blaščák (Slovenská Pirátska Strana)
 • Monika Bosá (vysokoškolská pedagogička, filozofka, aktivistka)
 • Peter Celec (vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg)
 • Ondrej Dostál (sociológ, politik, aktivista)
 • Lucia Faltýnová (Fórum donorov)
 • Pavol Faško (klimatológ SHMÚ)
 • Karol Frank (vedecký pracovník SAV)
 • Zuzana Gabrižová (politologička, šéfredaktorka informačného portálu o Európskej únii EurActiv.sk)
 • Radovan Geist (politológ, vydavateľ informačného portálu o Európskej únii EurActiv.sk)
 • Peter Gonda (riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika)
 • Milan Gvoth (Slovenská Pirátska Strana)
 • Jozef Habánik (vysokoškolský pedagóg na Katedre ekonómie a ekonomiky Fakulty sociálno - ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity AD)
 • Martin Hanus (novinár, zástupca šéfredaktora časopisu .týždeň)
 • Michal Havran (publicista, zakladateľ a šéfredaktor portálu Jetotak.sk)
 • Peter Hošták (katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Trenčianskej univerzity AD)
 • Peter Hunčík (lekár, psychológ)
 • Eduard Chmelár (historik, politológ, vysokoškolský učiteľ, mediálny analytik a občiansky aktivista)
 • Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR)
 • Ronald Ižip (ekonóm a finančný analytik TRIM Broker)
 • Juraj Karpiš (analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz - INESS)
 • Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika)
 • Ján Korecký (právnik, advokátska kancelária MAPLE & FISH)
 • Mariana Kováčová (Centrum Slniečko,n.o)
 • Ivan Kuhn (podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika)
 • Peter Kunder (Aliancia fair play)
 • Darina Kyliánová (predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR)
 • Milan Lapin (Oddelenie meteorológie a klimatológie, FMFI UK v Bratislave)
 • Jakub Mendel (redaktor a editor Hospodárskych novín)
 • Robert Mihály (občiansky aktivista)
 • Rajmund Mirdala (docent na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach)
 • Alžbeta Mráčková (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií)
 • Tom Nicholson (investigatívny novinár)
 • Sanja Nikolov (občianska aktivistka - Občianska iniciatíva Zvolen-Západ)
 • Alexander Onufrák (Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Marta Orviská (Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici)
 • Jana Ovesná (aktivistka v o.z. Srdiečko)
 • Radovan Pala (právnik, advokát a partner v e|n|w|c advokáti)
 • František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy)
 • Jaromír Pastorek (predseda Slovenskej akadémie vied)
 • Anna Petrovičová (zakladateľka a predsedníčka OZ YMCA)
 • Peter Pénzeš (Národná banka Slovenska, zodpovedá za agendu bankovej únie, krízového manažmentu a dôchodkového sporenia)
 • Oľga Pietruchová (riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Vladimír Pirošík (spolupracovník Transparency International Slovensko)
 • Sylvia Porubänová (sociologička)
 • Tomáš Púchly (redaktor analytického oddelenia Hospodárskych novín)
 • Michal Riečanský (občiansky aktivista proti rasizmu)
 • Ivan Rončák (programový koordinátor, Transparency International Slovensko)
 • Ladislav Rovinský (predseda Spolku na podporu skrášľovania Košíc)
 • Ivo Samson (analytik Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v  Bratislave, externista na University of Wolverhampton)
 • Peter Schutz (komentátor denníkov Sme a Korzár, moderátor politickej debaty v košickej TV Naša, externý komentátor týždenníka .týždeň)
 • Zora Snopková (SHMÚ v Banskej Bystrici)
 • Drahomír Stano (aktivista v enironmentálnej oblasti)
 • Richard Sulík (ekonóm a politik, zakladateľ strany Sloboda a Solidarita)
 • Štefan Szabó (zakladateľ občianskeho združenia SOSNA)
 • Gabriel Šípoš (riaditeľ Transparency International Slovensko)
 • Ivan Šramko (predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska)
 • Pavel Šťastný (vedúci odboru Klimatologická služba SHMÚ v Bratislave)
 • Martin Šuster (riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska)
 • Adriana Tomanová (právnička, špecializuje sa na oblasť autorského práva)
 • Marián Tóth (Odborný asistent, Katedra financií, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
 • Zuzana Tučeková (senior editorka, informačný portál o Európskej únii EurActiv.sk)
 • Viliam Vajda (Katedra bankovníctva a investovania na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach)
 • Vladimír Vaňo (hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. - bývalá VOLKSBANK Slovensko, a. s.)
 • Ladislav Vaškovič (podnikateľ, bývalý prezident Všeobecnej úverovej banky, a.s.)
 • Jana Vnuková (právnička, Ministerstvo spravodlivosti SR)
 • Daniel Vražda (novinár a publicista)
 • Peter Weisenbacher (výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv)
 • Ondrej Ziman (Úrad na ochranu osobných údajov SR)
 • Emília Zimková (docentka na Ekonomickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Milan Žitný (novinár a publicista)
 
     
Martin Bibko
Aktivista v OZ Slovenská Pirátska Strana

V roku 2012 by mal ukončiť vysokoškolského štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Popri štúdiu som pracoval v občianskom združení NAROVINU a spoločnosti SB System s. r. o. ako tvorca, správca web stránok a administratívny pracovník. Zároveň sa venuje aj rôznym spoločenským aktivitám. Od roku 2009 vedie študentské internetové kluby na internátoch TUZVO,  je zakladateľom  neformálneho  združenia  House Party Prešov  a aktivistom  v OZ  Slovenská  Pirátska Strana  vďaka
čomu sa v roku 2012 dostal na kandidátnu listinu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností vo voľbách do NRSR.
 
M.Phil., Vladimír Bilčík, PhD.
Katedra politológie, Filozofická fakulta UK, odborný asistent pre oblasť európskej integrácie a medzinárodných vzťahov, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, vedúci programu "Európske štúdiá"

Vladimír Bilčík Je tiež vedúcim programu "Európske štúdiá" vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Zároveň pôsobí na Katedre politológie FiF Univerzity Komenského ako odborný asistent pre oblasť európskej integrácie a medzinárodných  vzťahov. Medzi  oblasti  jeho  odborného  záujmu  patrí  európska  integrácia,  vonkajšie  vzťahy  EÚ  a jej  rozširovanie, či
inštitucionálna reforma Únie. Je tiež členom Centra excelentnosti pre; spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESIUK), kde pôsobí v Politickej dimenzii. Študoval na The Armand Hammer United World College, Montezuma, USA, medzinárodná stredná škola ukončená International Baccalaureate (1991-1993), Swarthmore College, Swarthmore, USA. Bachelor of Arts (B.A.) v odboroch ekonomika a politológia so zameraním na verejnú politiku a medzinárodné vzťahy (1993-1999), University of Oxford, St Antony´s College, Oxford, Veľká Británia. Master of Philosophy (M.Phil.) v odbore európska politika (1997-1999) a doktorantúru na odbore teória politiky Katedry politológie FiF Univerzita Komenského (obhajoba dizertácie v roku 2007).
 
Ing. Peter Blaščák
Aktivista v OZ Slovenská Pirátska Strana

V roku 2007 som ukončil inžinierske štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte elektrotechniky a informatiky. Už počas štúdia na univerzite zbieral pracovné skúsenosti nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Neskôr pracoval ako inžinier kvality v americkej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku. V súčasnosti pracuje v obchodnej sfére v oblasti elektrotechniky. Je podpredsedom OZ Slovenká Pirátska Strana vďaka čomu v roku 2012 kandidoval na poslanca NRSR na kandidátke Obyčajných ľudí a nezávislých osobností.
 
Mgr. Monika Bosá, PhD.
vysokoškolská pedagogička, filozofka, aktivistka

Je absolventkou filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore história a filozofia, v roku 2009 ukončila doktorandské štúdium pedagogiky na pedagogickej fakulte UK v Bratislave s dizertačnou prácou na tému Mediálne obrazy žien: rodovo citlivá mediálna výchova ako súčasť výchovy k demokratickému občianstvu. Je autorkou a/alebo spoluriešiteľkou výskumných a vzdelávacích projektov (Model rodovo citlivej výchovy, Model rodovo citlivej výchovy chlapcov,  Rod - práca - priestor,  Ženy a muži podľa učebníc...) Je spoluzakladateľkou  a štatutárnou
zástupkyňou občianskeho združenia EsFem, kde sa od roku 1999 venuje problematike rodovo citlivej výchovy a výskumu. Ďalej je spoluzakladateľkou a členkou mnohých občianskych a štátnych skupín a iniciatív (Gender and Education Association; Expertná skupina pre vzdelávanie, výchovu a výskum Koordinačného výboru pre rovnosť príležitostí pri MPSVR SR; Komisia pre rovnosť príležitostí a postavenie žien v spoločnosti pri Výbore NR SR pre ľudské práva, národností a postavenie žien; Expertná pracovná skupina projektu 7. rámcového programu GENDERA, Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu; PIATA ŽENA; Možnosť voľby; Slovenská ženská loby). Od roku 2006 pôsobí aj na Inštitúte edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity, kde prednáša filozofické disciplíny, venuje sa rodovej problematike, feministickej teórii a histórii ženského aktivizmu.
 
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg

Je absolventom Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Postgraduálne vzdelávanie v oblasti Riadenie verejného zdravotníctva získal na Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Od roku 2006 sa venuje pedagogickej činnosti na Lekárskej fakulte UK (predmety Patofyziológia, Fyziológia,   Bioštatistika),   Prírodovedeckej   fakulte   UK    (predmety   Základy    teoretickej   a   experimentálnej   medicíny,   Molekulárna
endokrinológia, Pokroky v molekulárnej biológii, Molekulárna genetika človeka, Vybrané metódy v molekulárnej biológii) a Fakulte verejného zdravotníctva SZU (predmet Patofyziológia).
 
   
Ondrej Dostál
sociológ, politik, aktivista

Vyštudoval kombináciu filozofia - sociológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1993 až 1998 bol vnútropolitickým komentátorom denníka SME. V rokoch 1998 až 2001 bol vedúcim politického a tlačového oddelenia v Hlavnej kancelárii Demokratickej strany. Od roku 2001 pôsobí v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika, do roku 2011 ako riaditeľ. V rokoch 2010 až 2012 bol   poslancom  NR  SR.   Je  podpredsedom  Občianskej  konzervatívnej  strany.   V  rokoch  2002  až  2010  bol  poslancom  miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Od roku 2009 je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Podieľal sa na viacerých občianskych aktivitách na miestnej i celoštátnej úrovni. Je autorom a spoluautorom niekoľkých štúdií a analýz. V minulosti publikoval články vo viacerých médiách, v súčasnosti publikuje najmä na svojom blogu (http://dostal.blog.sme.sk/).
 
RNDr. Pavol Faško, CSc.
klimatológ SHMÚ

Pochádza z Dolných Salíb v okrese Galanta. Vyštudoval fyzickú geografiu na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, špecializoval sa na klimatológiu a hydrológiu. Od roku 1986 pôsobí na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislava na odbore Klimatologická služba, kde sa špecializuje na atmosférické zrážky a snehovú pokrývku na Slovensku, okrem publikačnej činnosti, spolupracuje s Katedrou astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK a Katedrou fyzickej geografie a geoekológie PriF UK, pri vedení
bakalárskych a diplomových prác a v doktorandskom štúdiu.
 
Ing. Karol Frank, PhD.
vedecký pracovník SAV

Karol Frank je vedeckým pracovníkom Ekonomického ústavu SAV. Absolvoval štúdium na Národohospodárskej univerzite v roku 2003 v odbore Národné hospodárstvo - Hospodárska politika. V roku 2010 získal PhD. ako externý doktorand na Ekonomickom ústave SAV a Národohospodárskej fakulte EU. Venuje sa problematike verejných financií, politike súdržnosti EÚ a čiastočne regionálnemu rozvoju.

 
Zuzana Gabrižová
politologička, šéfredaktorka informačného portálu o Európskej únii EurActiv.sk

Magisterské štúdium absolvovala na Fakulte politických vied a  medzinárodných vzťahov UMB v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia. Od roku 2007 pôsobí v redakcii portálu EurActiv.sk, od januára 2011 ako jeho šéfredaktorka. Venuje sa publicistickej, projektovej a výskumnej práci súvisiacej s  európskou integráciou a voľbami.
 
Radovan Geist
politológ, vydavateľ informačného portálu o Európskej únii EurActiv.sk

je spoluzakladateľom a v súčasnosti vydavateľom internetového portálu EurActiv.sk. Je pravidelným komentátorom vývoja v EÚ pre viacero slovenských a zahraničných médií. Európsku politiku a vývoj európskej integrácie sleduje od roku 2002, zameriava sa najmä na inštitucionálnu štruktúru EÚ a rozhodovacie procesy.
Radovan  Geist  je držiteľom  doktorského  titulu  v odbore  teória  politiky. Zúčastňoval sa na viacerých  výskumných projektoch, naposledy
v  rámci Centra excelentnosti pre sociálne inovácie na Univerzite Komenského (CESIUK), kde sa zameriaval na výskum europeizácie sociálnej politiky. Od roku 2006 prednáša na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 
Peter Gonda
riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Peter Gonda je riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave a Slovak Senior Fellow of the Cobden Centre. Vo svojej publikačnej činnosti a v akademických a verejných prednáškach sa venuje predovšetkým princípom ekonómie, verejným financiám, úlohe vlády v ekonomike, financovaniu sociálnej sféry, problematike peňazí a ekonomickým aspektom Európskej únie.
 
Ing. Milan Gvoth
predseda OZ Slovenská Pirátska Strana

Narodil sa v Košiciach. Vyštudoval Vysokú vojenskú technickú školu v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1983-1992 profesionálny vojak - učiteľ, v rokoch 1998-2003 majiteľ súkromnej televízie VEGA TV, od roku 1992 podniká v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky, reklamy a médií, zabezpečenia outsourcingu a projektového manažmentu.
Aktivista celosvetového Pirátskeho hnutia, spoluzakladateľ a v súčasnosti predseda Slovenskej pirátskej strany.
 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
vysokoškolský pedagóg na Katedre ekonómie a ekonomiky Fakulty sociálno - ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity AD

Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre ekonómie a ekonomiky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity AD v Trenčíne. Venuje sa v teórii a praxi problematike makroekonómie, hospodárskej politike, regionálnej ekonomike a regionálnemu rozvoju.
V rokoch 2006-2010 pôsobil ako štátny tajomník MŠ SR pre vedu a techniku. V uvedenom období bol predsedom vlády SR vymenovaný za člena  Hospodárskej   a sociálnej  rady vlády. Pôsobil aj  v ďalších  poradných orgánoch   a komisiách vlády SR,  Ministerstva školstva SR,
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva hospodárstva SR. Od roku 2005 je poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň podpredsedom Komisie regionálneho rozvoja a medzinárodnej. Od roku 2012 je členom Pracovnej skupiny pre aplikovaný výskum a vývoj na MŠVVaŠ SR.
Je autorom, resp. spoluautorom 2 monografií, 4 učebníc, viacerých vysokoškolských skrípt, viacerých odborných a vedeckých článkov doma a v zahraničí.
 
Martin Hanus
novinár, zástupca šéfredaktora časopisu .týždeň

Narodil sa 26.7. 1977 v Bratislave. Štúdium: 1991-1995 Gymnázium Hronská 3, Bratislava a 1995-1999 Pedagogická fakulta UK, odbor nemecký jazyk a literatúra. V roku 1997 absolvoval študijný pobyt na Viedenskej univerzite. V rokoch 1999 - 2002 pôsobil ako stredoškolský učiteľ (gymnázium Haanova, Vazovova). 2002 - 2004 začal svoju novinársku kariéru ako redaktor v týždenníku Domino fórum. Od 2004 pracuje v .týždni, od roku 2008 ako zástupca šéfredaktora. V roku 2006 absolvoval stáž v nemeckom denníku Die Welt.

 
Michal Havran ml.
publicista, zakladateľ a šéfredaktor portálu Jetotak.sk

Vyštudoval protestantskú teológiu v Štrasburgu, skončil doktorát na Ecole pratique de hautes etudes z politickej teológie v Paríži. Zakladateľ a šéfredaktor portálu Jetotak.sk, salónny teológ, venuje sa politickej eschatológii.

 
Peter Hošták, MBA, PhD.
pedagóg na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja Trenčianskej univerzity AD

Peter je absolventom MBA programu City University a držiteľom doktorátu v oblasti Účtovníckych Informácii a Riadenia obhájeného na Northwestern University v Chicagu za výskum merateľov rizika v úverových kontnraktoch s úrokovou sadzbou reflektujúcou výkonnosť klienta. Je odborníkom na finančné analýzy, venuje sa výskumu mechanizmov etického riadenia firiem a využívaniu nástrojov výkonového rozpočtovania v rozhodovacích procesoch inštitúcií verejnej správy. Počas desaťročného pobytu v USA pôsobil na Nortwestern University v

Chicagu, Rush University v Chicagu a na University of Massachusetts v Dartmouthe. Jeho profesionálne skúsenosti zahŕňajú pôsobenie v pozícii finančného analytika v Citibank Slovakia so zodpovednosťou za prípravu finančných analýz korporátnych klientov a strategických štúdií pre potreby banky. V súčasnosti pôsobí na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja na Trenčianskej Univerzite a externe prednáša v rámci programov City University of Seattle v Európe. Zároveň pôsobí ako externý vedecký pracovník na Ekonomickom Ústave SAV na oddelení empirického výskumu.
Uvedomuje si význam dobrovoľníctva pre rozvoj občianskej spoločnosti, v súčasnosti je jeho najvýznamnejšou dobrovoľníckou aktivitou pro bono ekonomické poradenstvo pre Primátora mesta Trenčín.
 
MUDr. Peter Hunčík
lekár, psychológ

Peter Hunčík je lekár, psychológ, ktorý momentálne vedie ambulantnú prax. Približne 20 rokov sa venuje oblasti interetnických trendov a organizoval tréningy pre radikálne orientovaných ľudí. V roku 2011 mu vyšla úspešná a oceňovaná  publikácia Hraničný prípad, ktorá je románom o malom mestečku, v ktorom žije mnoho etník.

 
Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
historik, politológ, vysokoškolský učiteľ, mediálny analytik a občiansky aktivista

Absolvent FFUK v Bratislave a University of Warwick vo Veľkej Británii. Pracoval ako novinár - šéfredaktor Knižnej revue, vedúci zahraničnopolitického oddelenia denníka Práca, šéfredaktor týždenníka Slovo. Za svoju publicistickú tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení, v roku 2008 získal jednu z troch nominácií na Cenu Európskeho parlamentu za žurnalistiku. Prednášal na FF UK v Bratislave, FF UKF v Nitre, FPVMV UMB  v Banskej Bystrici, naposledy   bol vedúcim  Ústavu politických vied Paneurópskej vysokej školy. V
súčasnosti vedie Akadémiu médií, vysokú školu mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave.
 
Ing. Dušan Chrenek
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu odbor Elektronické počítače (1986-1991), Medzinárodné vzťahy na Diplomatickej škole v Madride (1993-1994), Ústav medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992-1995), Štúdie zahraničnej služby na Oxfordskej Univerzite (1995-1996).
Od roku   1994   začal   pôsobiť   na Ministerstve   zahraničných vecí   ako referent. Postupne   sa prepacoval   na Vedúceho oddelenia pre
bilaterálne vzťahy s krajinami EÚ a NATO. Následne pracoval ako zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Španielsku. Pol roka pôsobil ako Zástupca riaditeľa odboru hlavného vyjednávača s EÚ a následne pol roka ako Riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka a hlavného vyjednávača s EÚ Jána Figeľa. V roku 2003 bol Zástupcom riaditeľ odboru analýz a plánovania na MZV SR. Od roku 2003 pracoval v Bruseli najprv na Stálom zastúpení SR pri EÚ ako Zástupca stáleho predstaviteľa v Politickom a bezpečnostnom výbore EÚ (2003-2004), neskôr ako Člen politickej jednotky vysokého predstaviteľa EÚ - generálneho tajomníka Rady EÚ Javiera Solanu (2004-2007) a Vedúci oddelenia pre rozširovanie na Generálnom riaditeľstve EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (2007-2011). Od začiatku roka 2012 sa stal Vedúcim zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike.
 
Ing. Ronald Ižip
ekonóm a finančný analytik TRIM Broker

Vyštudoval špecializáciu peňažníctvo na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po absolvovaní štúdia vykonával operácie na peňažnom trhu a riadil bankové finančné riziká pre bankové ústavy doma i v zahraničí. Momentálne pracuje v brokerskej spoločnosti TRIM Broker kde sa ako člen predstavenstva zodpovedný za analytické služby venuje hlavne analýzam svetového finančného trhu.
 
Mgr. Juraj Karpiš
analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz - INESS

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku.
Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo. Je členom Klubu ekonomických analytikov.
 
Ing. Radovan Kazda
analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika

Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. V rokoch 1996-2004 pôsobil vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva a nástupníckych organizáciách, kde sa venoval najmä problematike závlah a odvodnenia pôd, hydropedológii a ekológii. Od roku 2002 spolupracuje s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, kde od roku 2004 aj trvalo pôsobí. Venuje sa problematike regulácií v environmentálnej politike.
Od roku 2009 je tiež vydavateľom a spolueditorom internetového denníka Odpady-Portal.sk, printového mesačníka Odpadové hospodárstvo od roku 2010 aj internetového denníka Energie-Portal.sk
 
Mgr. Ján Korecký
právnik, advokátska kancelária MAPLE & FISH

Vyštudoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave odbor právo, ktorý ukončil štátnou záverečnou skúškou v roku 2005. V rokoch 2002 až 2007 pracoval v advokátskej kancelárii ULC Čarnogurský, najskôr ako právny asistent, neskôr ako koncipient. V roku 2009 absolvoval advokátske skúšky a je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2007 pracuje pre advokátsku kanceláriu  MAPLE & FISH,  momentálne  ako partner kancelárie.  Vo svojej praxi sa venuje  najmä obchodnému právu, oblasti energetiky
a právu duševného vlastníctva.
 
Ivan Kuhn
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika

Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a medzinárodné vzťahy na University of Kent v Canterbury vo Veľkej Británii. V rokoch 1995 - 1997 pracoval ako redaktor na zahraničnopolitickom oddelení denníka SME. Od roku 1998 pracuje ako projektový manažér a konzultant v oblasti projektov financovaných z fondov Európskej únie. V rokoch 1998 - 2000 pracoval ako programový manažér  v projektoch Phare zameraných na reformu, decentralizáciu  a modernizáciu verejnej správy.  V rokoch 2000 - 2002 pracoval ako
projektový manažér na projektoch prípravy žiadostí o granty ISPA na rekonštrukciu a výstavbu environmentálnej infraštruktúry. V rokoch 2002 - 2005 spolupracoval s rôznymi zahraničnými poradenskými firmami na realizácii projektov technickej asistencie financovaných z programu Phare.
V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika zodpovedal v rokoch 2007 až 2009 za projekt zameraný na monitorovanie transparentnosti a objektívnosti rozhodovania o prideľovaní eurofondov na Slovensku a za projekt zameraný na hodnotovú orientáciu Slovenskej zahraničnej politiky. Okrem toho sa venuje problematike medzinárodných vzťahov a problematike európskej integrácie.
Je autorom analytickej Národnej správy o výsledkoch prieskumu verejnej mienky Eurobarometer č. 62-76. Je členom Slovenského združenia pre politické vedy (SZPV) a Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). V minulosti spolupracoval aj s Nadáciou Pontis, Transparency International Slovensko a AI Nova.
Je podpredsedom Občianskej konzervatívnej strany (OKS), členom Rady Aliancie európskych konzervatívcov a reformistov (AECR) a poslancom Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
 
Peter Kunder
Aliancia fair play

Narodil sa v roku 1965 v Košiciach. Pracoval ako vychovávateľ na internáte, po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil do kníhkupectva Slovenské knihy, neskôr prešiel do Artfóra, kde pomáhal rozbiehať distribúciu, potom vydával knihy a podnikal v oblasti obchodu. Následne založil firmu, ktorá sa zaoberala finančnými analýzami, po jej predaji nastúpil ako novinár do denníka SME, neskôr Pravda. Od roku 2003  pracuje  v  Aliancii Fair-play, kde sa  na  začiatku  venoval  databázam,  v rámci  ktorých  sa  mali  zhromaždiť  všetky
informácie o presúvaní peňazí do súkromných rúk (dotácie, eurofondy verejné obstarávania, privatizácia, odpustené dlhy atď.) ako základného nástroja pre investigatívnu žurnalistiku. Aktuálne sa venuje školeniam študentov žurnalistiky, vydávaniu lokálnych novín v bratislavskej mestskej časti Rača a monitoringu financovania politických strán. Na internete má vlastný blog.
 
Ing. Darina Kyliánová
predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR

Narodila sa vo Vranove nad Topľou. Vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.
Pracovné skúsenosti: 1970-1974 pracovala ako výskumný pracovník v CHZJD Bratislava, 1974-1991 expertízny pracovník Federálny úrad pre vynálezy a objavy, 1991-1996 a 2001-súčasnosť pracuje na Úrade priemyselného vlastníctva SR (do 1993 ako vedúca oddelenia PCT - medzinárodné prihlášky vynálezov,  1993-1996  ako  riaditeľka  medzinárodného  odboru, od 2001 ako predsedníčka ÚPV SR), v období
1996-2001 pracovala ako patentový zástupca a predseda Komory patentových zástupcov SR. Zároveň od roku 2003 pôsobí ako lektorka kurzov Duševného vlastníctva - ÚPV SR a od roku 2008 ako externá lektorka na Metropolitnej univerzite v Prahe.
Počas svojej kariéry odborne rástla aj na zahraničých stážach (Európsky patentový úrad, Americký patentový a známkový úrad, CEIPI v Štrasburgu) a misiách (zástupca SR v Správnej rade Európskeho patentového úradu v Mníchove, zástupca SR vo Valnom zhromaždení Svetovej organizácii duševného vlastníctva - WIPO v Ženeve, zástupca SR v Správnej rade Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu - OHIM v Alicante, podpredsedníčka Budapeštianskej únie - WIPO Ženeva, podpredsedníčka Správnej rady Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu - OHIM v Alicante.
 
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD.
klimatológ SHMÚ

Je profesorom fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, meteorológ a klimatológ zaoberajúci sa predovšetkým fyzikálnymi aspektami globálneho klimatického systému, tiež klimatickou zmenou, jej príčinami, monitoringom a dôsledkami, v r. 1971-1996 pracoval v SHMÚ Bratislava.

 
Jakub Mendel
redaktor a editor Hospodárskych novín

Redaktor a editor Hospodárskych novín, redakcie Firmy a Financie. Takmer dva roky sa venuje problematike finančnej krízy vo všetkých jej podobách. Do oblasti jeho záujmu preto spadajú aj snahy Európy vysporiadať sa s dlhovou krízou. Jedným z liekov na problémy starého kontinentu má byť práve banková únia.

 
Robert Mihály
občiansky aktivista

Narodil sa v Bratislave, študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spoluzakladateľ iniciatívy Bratislava bez náckov, koordinátor projektov Arms Watch Slovensko a Verejné galérie, angažuje sa v rámci medzinárodného hnutia Food not bombs. Venuje sa najmä problematike extrémizmu, kontrole obchodu so zbraňami, verejnému priestoru a angažovanej kultúrnej produkcii.

 
doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.
docent na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Vyštudoval Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Titul PhD. získal na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde v roku 2012 úspešne obhájil habilitačnú prácu: „Menové kurzy v krajinách strednej Európy“ a získal titul docent. Od roku 1999 pôsobí ako pedagóg na Katedre ekonomických teórií Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kde medzi jeho oblasť odbornej profilácie patrí makroekonómia, menová politika, menová integrácia, medzinárodná finančná integrácia, menové kurzy, fiškálna
politika, medzinárodný pohyb kapitálu, tranzitívne ekonomiky. Participoval na viacerých grantových a výskumných projektoch. Okrem publikovania článkov v odborných časopisoch sa podieľal aj na publikovaní monografií a skrípt.
 
Mgr. Alžbeta Mráčková
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v Dobrovoľníckej skupine Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka dobrovoľníckeho programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov, supervíziám pre koordinátorov  dobrovoľníkov   a  vzniku  a   rozvoju  dobrovoľníckych   centier  na  Slovensku  a  v  Európe. Pracovala  na  tvorbe   zákona   o
dobrovoľníctve. V roku 2011 stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, v roku 2012 pri založení Bratislavského dobrovoľnícke centra, ktoré sa onedlho v Bratislave oficiálne otvorí.
 
Tom Nicholson
investigatívny novinár

Tom Nicholson je investigatívny novinár kanadského pôvodu, ale žijúci na Slovensku. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval v roku 1993 ako redaktor The National Post v Toronte, neskôr sa stal šéfom spravodajstva vo Whig-Standard v Kingstone. Pracoval aj ako šéfredaktor a vydavateľ novín The Slovak Spectator a potom pracoval pre denník SME, kde viedol projekt investigatívnych reportáží. Od roku 2010 pracoval v týždenníku Trend, v súčasnosti je novinárom na voľnej nohe.
 
Sanja Nikolov
občianska aktivistka - Občianska iniciatíva Zvolen-Západ

Rodáčka z Chorvátska, začínala ako zakladateľka a predsedníčka mládežníckeho združenia na Gymnáziu. Počas študentských demonštrácii proti režimu Slobodana Miloševiča bola jedna z lídrov ako študentka Filologickej Fakulty v Belehrade. Bola dobrovoľníčka a aktivistka Medzinárodného červeného kríža a zamestnankyňa Srbského červeného kríža (utečenci z Chorvátska 1995, krízové situácie, Kosovo...).

Na Slovensku začínala ako lider v Občianskej iniciatíve Zvolen-Západ, kde už piaty rok pracuje ako komunitná organizátorka Centra komunitného organizovania. Vybudovala organizáciu s pevnou štruktúrou, podskupinami a komisiami, začína pracovať s novozaloženom mládežníckou organizáciou "Mladá občianska iniciatíva". OI Zvolen-Západ má za sebou veľa úspešných kampaní za zlepšenie kvality života občanov v ich komunite, členovia pravidelne organizujú Kaviareň dialóg na rôzne témy, každoročne pripravujú Deň sídliska, verejné stretnutia s občanmi, športové a kultúrne podujatia, pravidelné školenia pre nových lídrov, cyklus prednášok Učíme sa demokracii atď. V  posledných rokoch sa zapajajú aj do aktivít Týždňa občianskej participácie v spolupráci s Občianskou Sieťou SVE, v ktorej pôsobí ako národný koordinátor pre Európsky rok občanov.
 
Mgr. Alexander Onufrák
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vyštudoval Inštitút politológie Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti je interným doktorandom na katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach, pričom témou jeho dizertačnej práce pod názvom Aktuálne problémy medzinárodnej migrácie je problematika migrácie, integrácia migrantov do majoritnej spoločnosti, (in)tolerancia a vzájomné spolužitie pôvodného obyvateľstva a imigrantov, ako aj problémy s tým spojené.
Predmetom jeho záujmu je aj problematika nárastu nacionalizmu a podpory nacionalistických antiimigračných a antiintegračných politických strán ako sú Národný Front vo Francúzsku, Liga Severu v Taliansku, Britská národná strana v UK, Flámsky záujem v Belgicku, Švajčiarski ľudovci, či Praví Fíni vo Fínsku a podobne. Výsledky svojej vedeckej práce boli prezentované i na viacerých odborných fórach a vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, pričom väčšina z nich bola publikovaná.

 
JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D.
právnik, advokát a partner v e|n|w|c advokáti

Vzdelanie: 1994-1999 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1996 - Právnická fakulta Karlovej Univerzity v Prahe, 1998 - Právnická fakulta Freie Universität v Berlíne, 2001-2003 LL.M. program: Medzinárodné obchodné právo, Právnická fakulta Gröningenskej univerzity v Holandsku (summa cum laude), 2003-2004 doktorandské štúdium, Právnická fakulta Gröningenskej univerzity. V roku 2009 získal  na  Bratislavskej  vysokej  škole  práva  titul  JUDr.  V  roku  2011  získal  na  Právnickej  fakulte  Univerzity  Komenského  úspešným
obhájením dizertačnej práce týkajúcej sa ochrany veriteľov a spoločníkov pri cezhraničných fúziách akademický titul PhD. Je členom: Slovenskej advokátskej komory a Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Pracovné skúsenosti: 2000-2003 advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. J. Ružicku, 2004 advokát v Bratislave, od roku 2004 - advokát a partner v e|n|w|c advokáti. Od roku 1999 publikuje odborné články v slovenských právnických časopisoch zaoberajúcich sa predovšetkým slovenským a európskym obchodným právom a judikatúrou Európskeho súdneho dvora.
 
Ing. František Palko
štátny tajomník Ministerstva dopravy

Vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave Obchodnú fakultu. Študijné pobyty absolvoval v Južnej Kórei a v Spojených štátoch amerických. V roku 2011 ukončil štúdium práva I. vysokoškolského štúdia na Fakulte práva J. Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. V súčasnosti študuje podnikové hospodárstvo v rámci doktorandského štúdia na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.
V súčasnosti je štátnym tajomníkom na Ministerstve dopravy.
Počas svojej predchádzajúcej profesionálnej kariéry pôsobil predovšetkým na Ministerstve financií SR. V období 2006-10 pôsobil v pozícii štátneho tajomníka Ministerstva financií. Počas tohto pôsobenia sa venoval hlavne integračnému procesu Slovenska do eurozóny a zavedeniu programového rozpočtovania pre územné samosprávy. Predtým pôsobil na MF SR ako generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky a generálny riaditeľ sekcie finančného trhu a ako riaditeľ odboru bankovníctva a poisťovníctva. V tejto fáze svojej kariéry bol gestorom komplexnej rekodifikácie legislatívy v oblasti finančného trhu, bol pod vedením hlavného vyjednávača SR Jána Fígeľa negociátorom Slovenska s EÚ v dvoch prístupových kapitolách. V rokoch 1997 - 1999 pracoval ako bankový špecialista v Národnej banke Slovenska na odbore menovej politiky.
Mimo hlavného zamestnania pôsobil v  rokoch 2006 až 2009 v pozícii člena Hospodárskeho a finančného výboru EÚ, člena Výboru OECD pre finančné trhy, Výboru OECD pre poisťovníctvo a Výboru OECD pre verejné financie. Bol tiež alternantom guvernéra Medzinárodného menového fondu a členom Administratívnej rady Rozvojovej banky Rady Európy.
V rámci pedagogickej činnosti pôsobí na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy a pôsobil aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Publikuje v  odborných periodikách a elektronických médiách. Je zakladateľom Inštitútu hospodárskej politiky n.o.
 
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
predseda Slovenskej akadémie vied

Vyštudoval
Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Po škole pôsobil na Virologickom ústave SAV, kde si doplnil vzdelanie na CSc. a DrSc. v odbore Virológia. Docentúru si spravil na Prírodovedeckej fakulte UK a profesúru na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Po škole. Na VÚ SAV postupne stúpal na rebríčku cez ašpiranta na vedúceho Oddelenia molekulárnej biológie ďalej na zástupcu riaditeľa VÚ SAV až sa v roku 2009 stal predsedom Slovenskej akadémie vied.
Počas svojej predchádzajúcej profesionálnej kariéry sa venoval pedagogickej činnosti, publikačnej činnosti a patentom, pôsobil v rôznych grantových komisiách atd. Za svoje pracovné nasadenie a úspechy bol odmenený viacerími oceneniami medzi inými Vedec roka Slovenskej republiky (2001) alebo Cena Literárneho fondu za vedecký ohlas (2008). Jaromír Pastorek je objaviteľ génu kódujúceho nádorovo-asociovaný proteín CA IX (ktorý je v súčasnosti používaný ako marker hypoxických nádorov a prognostický indikátor) a spoluautor US patentu “MN Gene and Protein” (Závada, Pastoreková, Pastorek) číslo 5,384,676 z roku 1995 ako aj vyše 40 nadväzujúcich patentov zameraných na diagnostické a terapeutické využitie nádorovo-asociovaného proteínu MN/CA IX objaveného na VÚ SAV.
 
Anna Petrovičová
zakladateľka a predsedníčka OZ YMCA

Narodila sa v Prahe, kde jej rodičia v tom čase pracovali, ale mladosť prežila na dedine pod horami. Vyštudovala VŠE v Bratislave. Po škole pracovala na výpočtovom stredisku vo viacerých funkciách. Neskôr zmenila zamestnanie a prešla pracovať do školstva. Doplnila si vzdelanie z pedagogiky a začala učiť deti a mládež pracovať s počítačmi. V roku 2000 založila a doteraz vedie OZ YMCA. Venuje sa činnostiam v prospech znevýhodnených detí a mládeže zo Slovenska i zo zahraničia.

 
JUDr. Peter Pénzeš, PhD.
Národná banka Slovenska, zodpovedá za agendu bankovej únie, krízového manažmentu a dôchodkového sporenia

Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave (2003 - Mgr., 2004 - JUDr., 2008 - PhD). V rokoch 2005 a 2006 absolvoval postgraduálne štúdium na School of Law, Erasmus University v Rotterdame so špecializáciou na obchodné právo. Od roku 2006 pracuje v Národnej banke Slovenska na Útvare pre dohľad nad finančným trhom, kde má na starosti agendu bankovej únie, krízového manažmentu a dôchodkového sporenia. Pôsobí aj na akademickej pôde, kde prednáša Finančné právo na Právnickej fakulte Pan-európskej univerzity.

 
Oľga Pietruchová
riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dlhoročná aktivistka za práva žien, odborníčka na rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. Pani Pietruchová pôsobila ako členka výboru Európskej ženskej loby v Bruseli, externá konzultantka Rozvojového fondu OSN a v treťom sektore v organizáciách Možnosť voľby, Ženská loby Slovenska a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. V rokoch 2001 a 2002 bola koordinátorkou oboch ročníkov kampane Piata žena. Má  skúsenosti  nielen   z  aktivizmu   a  práce   v  mimovládnych  organizáciách,  ale  aj  ako  úspešná  podnikateľka   a  riaditeľka  vlastnej

distribučnej firmy, ktorú viedla v rokoch 1992 až 2000.
Je autorkou mnohých publikácií na tému rovnosti príležitostí rodovej rovnosti a postavenia žien. Svoje názory a články publikuje v rôznym médiách a na svojom blogu. V posledných rokoch sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti rodovej rovnosti a vypracovávaniu rodových analýz a expertíz pre domáce i medzinárodné inštitúcie.
V súčasnosti pracuje ako riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Viac informácií o jej aktivitách nájdete na internetovej stránke www.olga.sk
 
Vladimír Pirošík
spolupracovník Transparency International Slovensko

Je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave. Ako spolupracovník Transparency International Slovensko sa venuje verejnej kontrole moci, predovšetkým v rámci územnej samosprávy. Od roku 2006 pôsobí zároveň ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica.
 
Sylvia Porubänová
sociologička, zástupkyňa riaditeľky a výskumná pracovníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave

Výskumne a publikačne sa venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien, ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie, sociálnej inklúzii. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou mnohých knižných publikácií a článkov venovaných spomínaným témam. Významným spôsobom sa angažuje aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie spoločenskej a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Do povedomia širšej verejnosti vošla mediálno-publikačnou aktivitou a kultúrnou publicistikou v okruhu často kontroverzných tém (interrupcie, práva homosexuálov, tradičné versus liberálne hodnoty, situácia imigrantov...).
 
Tomáš Púchly
redaktor analytického oddelenia Hospodárskych novín

V roku 2010 začal po období externej spolupráce pôsobiť v Nadácii F. A. Hayeka, kde sa venoval najmä témam v oblasti verejných financií a menovej politiky. Na starosti mal najmä komunikáciu s médiami a projekty "Deň daňovej slobody" a "Index ekonomickej slobody". Od septembra 2013 pôsobí ako redaktor analytického oddelenia Hospodárskych novín, kde sa venuje najmä problematike verejných financií.
 
Ivan Rončák
programový koordinátor, Transparency International Slovensko

Vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V TIS pôsobí ako programový koordinátor. Venuje sa verejnej kontrole moci, predovšetkým v rámci územnej samosprávy, ako aj politickej publicistike. Pôsobí zároveň ako doktorand na Ústave verejnej politiky FSEV UK v Bratislave a od novembra 2010 ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok.
 
PhDr. Ivo Samson, PhD.
analytik Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave,
externista na University of Wolverhampton (Veľká Británia)

V roku 1981 ukončil štúdium histórie (záber na dejiny stredoveku a stredovekú latinčinu) na Filozofickej fakulte UJEP (dnes Masarykova univerzita) v Brne (PhDr. v roku 1982), v rokoch 1994 - 1997 študoval bezpečnostnú politiku na Univerzite Friedricha Schillera v Jene a  na Univerzite  Justusa  Liebiga  v  Giessene  (Ph.D v roku 1997).  Absolvoval  študijné  pobyty  na univerzitách  v Uppsale  a  v Štockholme (S),
v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (I), na Univerzite v Sappore (JAP), na Univerzite Friedricha Wilhelma v Bonne (D), na Essex University v Colchestri (UK) a na Pekingskej univerzite (CN).
V rokoch 1997 - 1997 bol štipendistom v Bruseli ("NATO Fellowship"). V r. 2001 vyučoval ako profesor na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (H).
Od januára 1998 pracuje s prestávkami ako analytik Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave a zapodieva sa otázkami bezpečnostnej politiky a terorizmu. K tejto otázke publikoval časopisecky aj knižne vo viacerých krajinách. Od roku 2006 (s predĺžením do r. 2013) pôsobí tiež ako externista na University of Wolverhampton - vo Veľkej Británii.
 
Peter Schutz
komentátor denníkov Sme a Korzár, moderátor politickej debaty v košickej TV Naša, externý komentátor týždenníka .týždeň

V júli 1990 začínal v týždenníku Košická akcia. Od mája 1991 reportér týždenníka Občanské fórum a dopisovateľ Lidových novin. V priebehu roka 1992 vystriedal ako redaktor viac pražských redakcií - Občanský deník, Telegraf, Prostor. Externý komentátor Respektu 1992 - 2000 (občasne prispieva dodnes). V júli 1992 spoluzakladal týždenník Domino efekt, kde pôsobil ako editor a šéfredaktor do septembra 1997. Október 1997 - august 2004 externý spolupracovník DF. Komentátor Telegrafu 1993-1998 a Lidových novin 1995 - 2000.
Od decembra 1998 až doteraz komentátor regionálneho denníka Korzár. V košickej TV Naša moderuje raz za týždeň politickú debatu Simultánka. Externý komentátor týždenníka Týždeň. Komentátor SME od augusta 2002.
 
Drahomír Stano
aktivista v enironmentálnej oblasti

46 rokov, muž, lesný inžinier, rodák z Trenčína, momentálne bývajúci v malebnej obci Dolná Súča, rozvedený, 1 dcéra, frajerka, profesionálne pracovník Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, dobrovoľnícky zakladajúci člen a momentálne aj člen Rady v o.z. Pre Prírodu Trenčín a obnovený člen Karpatského Ochranárskeho Združenia Altruistov (Trenčín) a prvý nezakladajúci člen o.z. KVAS Piešťany, nevlastní žiadne zvieratá a iba jednu rastlinu so 14 listami.
 
Richard Sulík
ekonóm a politik, zakladateľ strany Sloboda a Solidarita

Narodil sa v roku 1968. Keď mal dvanásť rokov, emigrovali s rodinou do Nemecka, kde Richard Sulík absolvoval technické gymnázium. Po maturite začal v Mníchove študovať Allgemeine Physik (ekvivalent nášho štúdia MatFyz). O dva roky však zmenil svoje študíjne zameranie a nastúpil na Ekonomickú univerzitu, rovnako v Mníchove. Toto štúdium ukončil nadobudnutím prediplomu. Po návrate na Slovensko založil v roku 1991 spoločnosť FaxCopy, zameranú na dovoz kancelárskej techniky.

Počas aktívneho vedenia spoločnosti začal študovať Ekonomickú univerzitu v Bratislave so špecializáciou na dane a daňové poradenstvo. Vedenie spoločnosti FaxCopy opustil v roku 2001. Ešte počas štúdia sa stal poradcom novovymenovaného ministra financií Ivana Mikloša pre daňovú reformu. „Koncepcia daňovej reformy“, ktorú vypracoval, bola súčasne aj jeho diplomovou prácou. Štúdium ukončil obhájením diplomovej práce: „Daňová reforma SR“. Táto bola odobrená v apríli skúšobnou komisiou v rámci štátnej skúšky, v máji koaličnou radou, koncom októbra schválil všetky zákony týkajúce sa daňovej reformy parlament a v decembri 2003 definitívne aj Národná rada. Nasledujúci deň podal Richard Sulík ako poradca Ivana Mikloša výpoveď (od zoznámenia Richarda Sulíka s Ivanom Miklošom a schválením zákonov prešlo iba neuveriteľných 51 týždňov).
V roku 2004 sa stal riaditeľom mestskej spoločnosti OLO a.s s cieľom vykonať jej reštrukturalizáciu. Po dosiahnutí svojích ambícií dal v marci 2006 výpoveď. Stal sa opäť poradcom, tento krát nasledujúceho ministra financií Jána Počiatka, po boku ktorého zotrval do roku 2007.
Iba niečo vyše roka pred parlamentnými voľbami v marci 2009 sa Richard Sulík stal predsedom vlastnej pravicovo-liberálne orientovanej strany Sloboda a Solidarita. Nasledoval rok 2010 a voliči posunuli vo voľbách túto mladú stranu do parlamentu. V júni 2010 bol Richard Sulík zvolený za predsedu parlamentu. Na pozícii predsedu parlamentu zotrval z dôvodu pádu vlády do 13.októbra 2011. Začiatkom roku 2012 sa na Slovensku konali predčasné parlamentné voľby. Richard Sulík sa dostal do opozície, odkiaľ vytrvalo a nahlas nesúhlasí s politikou Nemecka voči zadlženým krajinám.
 
Ing. Štefan Szabó, PhD.
zakladateľ občianskeho združenia SOSNA

Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach, doktorát získal na tému Počítačové modelovanie znečistenia v životnom prostredí. V rokoch 1986 - 1999 učil na Technickej univerzite. Od roku 2000 pracuje v občianskom združení SOSNA, ktoré v roku 1992 zakladal. V rokoch 2009 - 2011 koordinoval práce na výstavbe Ekologického vzdelávacieho centra SOSNA, ktoré je ukážkou nízkoenergetickej stavby postavenej podľa princípov trvalej udržateľnosti z prírodných materiálov.
Zaoberá sa environmentálnou výchovou a vzdelávaním v oblastiach: udržateľný rozvoj, ochrana prírody a krajiny, ekologický dizajn. Viac na: www.sosna.sk
 
Gabriel Šípoš
riaditeľ Transparency International Slovensko

Vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti (1996-99), a žurnalistiku na Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001). Od roku 2001 pracoval ako analytik v inštitúte INEKO, predovšetkým na projekte zlepšovania profesionality a etiky médií - blogu Slovak Press Watch. Riaditeľom TIS je od roku 2009. Od augusta 2011 je členom Rady Študentského pôžičkového fondu.
 
Ivan Šramko
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska

Ivan Šramko sa narodil 3. 9. 1957 v Bratislave. V roku 1980 ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, na Fakulte riadenia. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval v rokoch 1981 až 1990 v Železničnom staviteľstve Bratislava a v akciovej spoločnosti AVEX, vo vedúcich funkciách finančných útvarov. V rokoch 1990 až 1991 bol zástupcom riaditeľa spoločnosti VÚB ING, a. s., (banková poradenská spoločnosť). V rokoch 1991 až 1992 viedol pracovnú skupinu, ktorá vo VÚB,  a.s., zakladala spoločnú banku VÚB –
Credit Lyonnais. V rokoch 1992 až 1998 bol generálnym riaditeľom Istrobanky, a. s., a zároveň podpredsedom a neskôr predsedom jej predstavenstva. V rokoch 1998 až 2002 bol členom vedenia Tatra banky, a. s., Bratislava a v rokoch 2000 – 2002 členom jej predstavenstva. Od 1999 do 2001 bol členom a od 2001 do januára 2002 predsedom dozornej rady Asociácie bánk Slovenskej republiky. Od 11. 1. 2002 do 31. 12. 2004 zastával post viceguvernéra Národnej banky Slovenska a dňa 1. 1. 2005 bol vymenovaný do funkcie guvernéra NBS. Po ukončení pôsobenia v NBS v roku 2010 bol vymenovaný za veľvyslanca Slovenskej republiky pri OECD. V roku 2012 sa stal predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
 
RNDr. Pavel Šťastný, CSc.
vedúci odboru Klimatologická služba SHMÚ v Bratislave

Vyštudoval Univerzitu Komenského, Matematicko-fyzikálna fakulta, odbor: Fyzika, špecializácia Meteorológia a klimatológia. V rokoch 1975-1999 pracoval ako riaditeľ a odborný pracovník pobočky v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Košiciach. Od 1999-doteraz pôsobí ako vedúci odboru Klimatologická služba, vedecko-technický pracovník na SHMÚ v Bratislave. Okrem toho je zástupca SR v komisii pre klimatológiu vo Svetovej meteorologickej organizácii, vydal viac ako 100 odborných prác a publikácií.
 
Mgr. Martin Šuster, PhD.
riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska

Vyštudoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského - špecializácia na medzinárodnú ekonomiku, Central European University v Budapešti a University of Maryland v USA, kde získal titul PhD. v obore makroekonómii a ekonomických modelov. Na uvedených zahraničných školách pôsobil aj ako asistent výskumu. Vyučoval na Univerzite Komenského, University of Maryland a City University v Trenčíne. Od roku 2004 pôsobí v Národnej banke Slovenska, kde začínal ako poradca viceguvernéra. Cez pozície vedúceho sekcie Medzinárodných ekonomík a vedúceho pracovnej skupiny pre Euro komunikáciu sa v roku 2007 prepracoval na riaditeľa odboru výskumu.
 
JUDr. Adriana Tomanová
právnička, špecializuje sa na oblasť autorského práva

Narodila sa v Bratislave a vyštudovala právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1993 pracovala v oblasti autorských práv, od roku 2000 pôsobí ako advokátka v Bratislave. Venuje sa prevažne autorsko-právnej oblasti, poskytuje právne poradenstvo v oblasti filmu, reklamy, hudby. Je právnou zástupkyňou BSA- Business Sofware Alliance, ktorá bojuje proti počítačovej kriminalite a zároveň zastupuje popredných výrobcov komerčného softvéru ako sú napr. Adobe, Autodesk, Microsoft, Symantec atď.
 
Zuzana Tučeková
senior editorka, informačný portál o Európskej únii EurActiv.sk

Štúdium absolvovala na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde získala bakalársky a následne magisterský titul so zameraním na printové a internetové médiá. Témam Európskej únie sa venuje od začiatkov novinárskej praxe. V redakcii EurActiv.sk pôsobí od jesene 2008 a zameriava sa najmä na ekonomiku, krízu, dane, sociálnu politiku, podnikanie a hospodárske riadenie EÚ. V roku 2010 moderovala diskusnú reláciu televízie TA3 Európa ľuďom.

 
Vladimír Vaňo
hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. (bývalá VOLKSBANK Slovensko, a. s.)

Vladimír Vaňo je absolventom Wirtschaftsuniversität Wien a Carlson School of Management. Laureát Akademickej ceny rektora Univerzity Komenského okrem Fakulty manažmentu svoje formálne vzdelanie rozšíril vďaka konkurzmi získaným štipendiám na College of Charleston, Georgetowne a New York University. Zahraničnú odbornú prax získal počas stáží v ekonomickom think-tanku vo Washington D.C. a v centrále Merrill Lynch.

Skúsenosti s dianím v slovenskom hospodárstve začal zbierať v deväťdesiatych rokoch v Deloitte&Touche. Do bankového sektora vstúpil v roku 1999 ako asistent hlavného ekonóma ING. Po návrate New Yorku sa stal vedúcim oddelenia Research v divízii Treasury Slovenskej sporiteľne. Od roku 2002 je pravidelným komentátorom finančných trhov v týždenníku TREND. V septembri 2007 prijal ponuku stať sa hlavným analytikom VOLKSBANK Slovensko. V roku 2013 prešla banka do rúk nového majiteľa a zmenila názov na Sberbank Slovensko, a.s.
 
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
podnikateľ, bývalý prezident Všeobecnej úverovej banky, a.s.

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave, dvojročné postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a absolvoval aj externé ašpirantské štúdium na Fakulta riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Počas kariéry pôsobil v bankovom sektore: Štátna banka československá v Prahe (1974-77) a v Bratislave (1977-1987), Medzinárodná investičná banka v Moskve (1987-1991), Všeobecná  úverová  banka  v Bratislave (1991-2002),  kde pôsobil ako generálny riditeľ  VÚB   Invest, a.s. (1991-1995),  generálny
riaditeľ VÚB Hypotekárna, a.s. (1995-1997), generálny riaditeľ VÚB, divízia hypotekárneho bankovníctva (1997-1998), člen prestavenstva VÚB (1998), predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB (1998-2002), predseda RB a generálny riaditeľ EXIMBANKA SR v Bratislave (2003-2007), člen RB v EXIMBANKA SR (2010-2012).
 
Mgr. Jana Vnuková
právnička, Ministerstvo spravodlivosti SR

Narodila sa v Bratislave. Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje na sekcii medzinárodného a európskeho práva Ministerstva spravodlivosti SR.V r. 1996 - 2011 bola vedúcou oddelenia, resp. riaditeľkou odboru, ktorý o.i. gestoroval záležitosti Európskej únie, ako aj iných medzinárodných organizácií v rezorte Ministerstva spravodlivosti SR. V rokoch 2010 - 2011 bola predsedníčkou  Výboru  expertov   Rady  Európy  pre  rozvoj  ľudských  práv.  Pracovala  ako  externá  pracovníčka  Trnavskej  univerzity  a  v
súčasnosti je externou členkou lektorov Justičnej akadémie.
 
Daniel Vražda
novinár a publicista

Vyštudoval kombináciu Slovenský jazyk a literatúra - filozofia. Po ukončení pracoval od roku 1991 ako redaktor regionálneho denníka Smer, neskôr tri mesiace v denníku Pravda. 
Spravodajcom a reportérom SME je od júla 1998. Spolupracoval a spolupracuje s mienkotvorným týždenníkom Domino Fórum, s českým týždenníkom Respekt a českým denníkom Dnes.
Absolvoval dve stáže investigatívnej žurnalistiky v Londýne a niekoľko workshopov Centre for Investigative Journalism. Okrem iného reportoval z Kosova, počas ničivej smršte a požiaru vo Vysokých Tatrách...
 
Peter Weisenbacher, PhD.
výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv

Vyštudoval informačnú vedu na UK, 6 rokov pôsobil ako IT manažér v súkromnom sektore, rok pracoval ako projektový manažér a 4 roky viedol pobočku Amnesty International na Slovensku, bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Dúhového PRIDE. V roku 2011 získal doktorát, prednáša na Univerzite Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzite v Brne. Publikuje v denníkoch Pravda, SME, týždenníkoch Slovo a Literární noviny.
 
doc. Ing. Zimková Emília, PhD.
docentka na Ekonomickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vyštudovala Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde neskôr (už pod názvom Ekonomická univerzita) získala titul PhD. a urobila aj docentúru. V rokoch 1995-2004 pôsobila na rôznych pozíciách v Národnej banke Slovenska (vedúca oddelenia odboru menovej politiky, zodpovednosť za harmonizáciu nástrojov menovej politiky NBS s nástrojmi ESCB, harmonizácia legislatívy v oblasti kapitálových pohybov, ekonomické analýzy; poradca viceguvernérky; bankový expert oddelenie menových analýz).
Od roku 2002 vyučuje na Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Ekonomická fakulta, Katedra financií a účtovníctva; Fakulta financií). Zároveň je korešpondentkou portálu Oxford Analyses a členkou skúšobnej komisie Národnej banky Slovenska. Venuje sa publikačnej činnosti.
 
Milan Žitný
novinár a publicista

Do roku 1989 pôsobil ako technik, textár, scenárista a dramaturg na voľnej nohe, od r. 1990 textár, novinár a publicista na voľnej nohe. Venuje sa hlavne témam bezpečnosti, spravodajských služieb, organizovaného zločinu v politickom kontexte. Bol podpredsedom tzv. Nezávislej komisie (1992) zriadenej zákonom č.451/91 Zb. (tzv.lustračný). Desať rokov pôsobil v Rádiu Slobodná Európa, ako komentátor publikoval   v  mnohých  domácich   i  zahraničných   médiách  (Echo,   Respekt,   Prostor,   MfD,  East   European   Reporter,   Europäische
Rundschau, Der Standard, Týden, Domino, HN a ďalšie), spolupráccoval s viacerými mimovládnymi organizáciami (Transparency international, IVO, Pontis, Člověk v tísni, OSF, Človek v ohrození a ďalšie).